KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO RODO

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CLASIC S.C. Bogdan Daniel, Grzegorz Majnusz, Katowice 40-833, ul.Dulęby 7.

Poniżej znajdziecie Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych w związku z realizacją usługi. 

            Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy na podstawie art.28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 24 kwietnia 2016 r. oraz w cechach:

- sprzedażowych

- marketingowych .

           Dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu trwania/realizacji umowy lub usługi. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą  zwrócone do Państwa, a wszelkie kopie usunięte.  Podanie danych jest wymogiem ustawowym, ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością wykonana umowy/ usługi.

          Jako administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do  danych, możecie je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.
         W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.